2017. november 28., kedd

Miért fontos az életedben a nevetés?

"Aki megpróbál minden ok nélkül másokkal együtt nevetni, annak feloldódnak a gátlásai és szabadon áradhat lelke mélyéből a jókedvű nevetés".

Napjainkra már tudoméáyos kutatások százai bizonyították be, hogy a Hahota Jóga egy olyan módszer, mely hatékonyan alkalmazható a stressz egészségkárosító hatásainak kivédésére, a már felgyülemlett stresszhatások feldolgozására, s ezáltal a betegségek aktív megelőzésére.

Javulhat a gyakorlók problémamegoldó képessége, s így nagyon nagy eséllyel, könnyebben birkózik meg az ember a nehézségeivel is. Egy Hahotajóga-foglalkozást követően a legtöbben azt tapasztalják, hogy jelentősen javul az általános közérzetük, megnő a toleranciájuk mások iránt, növekszik a testi és mentális terhelhetőségük, és javul a stressztűrő képességük.

Madan Kataria a hahotázókkal

Igazolták azt is, hogy a nevetőjóga egyúttal olyan természetes folyamatokat is generál az emberi szervezetben, amely az egészségi állapot javulását, a gyógyulást segíti elő.

Jelentős kalória-leadással jár, kitűnő kiegészítője bármilyen diétának, fogyókúrának.

Nem utolsó sorban pedig javítja a külső megjelenést, olyan módon, hogy tiszta, sugárzó, nyílt tekintetet varázsol, ami fiatalít, szépít, valamint javítja a testtartást, s a lélekre ható, simogató hatásával növeli az ember önbecsülését.


Kedves Olvasóm! A Hahota Klub foglalkozásokat ingyenesen tartom, ezért ha szívesen hozzájárulnál ahhoz, hogy minél több ember életébe eljuttassuk a Nevetés Gyógyító Erejét, az alábbi gombra kattintva küldhetsz felajánlást, amit Nagy Köszönettel fogadok!2017. november 12., vasárnap

Megvilágosodás vagy megvilágosodás?

Egyre több olyan tanítóval találkozom, akik magukat megvilágosodott mestereknek mondják, és megvilágosodás-kurzusokat tartanak. Közülük többen a történelmi Buddhára hivatkoznak, vagyis arra, hogy elérték, megvalósították azt az állapotot, amit a Buddha néven ismert tanító megvalósított. Elérték ezt az állapotot öt percre, pár órára, de találkoztam olyannal, aki a beszámolója szerint három hónapig volt ebben az állapotban, amit azóta élete legcsodálatosabb időszakaként emleget.

Szeretnék rámutatni Nektek az efféle beszámolókban rejlő legfontosabb félreértésre.

Amikor a történelmi Buddha a megvilágosodásról tanított, kifejtette, hogy maga a megvilágosodás, annak a mibenléte, nem érzékeltethető teljesen pontosan egy ember – egy korlátok között gondolkodó lény – számára, mert a megvilágosodás szavakkal le nem írható, egyszerűen túlmutat az emberi elme által felfogható fogalmakon. Ezért tanította a Buddha ellentétes kifejezésekkel, vagyis azzal, hogy mi nem a megvilágosodás. Ugyanis, ha mindent kizárunk, ami nem a megvilágosodás, akkor kizárólag a megvilágosodás marad. 

Nem mondhatjuk – nem lenne igaz – hogy a megvilágosodás egyenlő a jelenléttel, a jelen pillanat elfogadásával, vagy hogy nem kapaszkodsz már a múltba és a jövőbe, és életed középpontjába a MOST-ot állítod (ahogy azt az egyébként zseniális Eckhart Tolle tanítja). Nem mondhatjuk azt sem, hogy nyilvávaló az, hogy egy szuggesztív előadói stílus egy megvilágosodott tanítót jelent, minthogy azt sem, hogy egy jógaiskola alapítója egy megvilágosodott tanító (szinte minden jógaiskola ezt állítja az alapítójáról - az elhízott, egészségtelenül élő, betegségben elhunyt, élete során anyagi javakat és vagyont felhalmozó tanítókról is).
Fontos, hogy a megvilágosodás túl van a tapasztaláson, tehát ami tapasztalás, az nem a megvilágosodás. Az alapvető, legfontosabb kulcspontja a Buddha tanításának az, hogy aki eléri a megvilágosodást, annak számára ez a megélés – vagy bárhogyan is nevezzük – soha többé nem múlik el. Tehát nem egy mulandó tapasztalatról van szó! Nem érzésekről, mert a megvilágosodás túl van az érzéseken. Nem arról van szó, hogy valaki átéli öt percig vagy pár óráig a megvilágosodást, esetleg képes "volt" hosszabb ideig ebben az állapotban tartózkodni – majd az egész elkövetkező élete során erről az egykori tapasztalatról mesél, ennek az öt percnek vagy pár órának a megismétlését, rekonstruálását keresi! Tökéletesen középen vagyunk, nem billent ki többé semmi, nincs a tudatunkban semmi kibilletés!

A történelmi Buddha tanítása szerint a mulandó jelenségekkel szemben egyetlen olyan biztos pont van, amiben menedéket vehetünk: a megvilágosodásban, a megvilágosodás "állapotában", azaz a tudat tiszta természetében, azaz a "buddhában", ahogyan azt nevezik. De nevezhetjük bárhogyan, lehet Önvaló, Isten, a Jézusban megtestesült Kriszus, Lét, Forrás, Tao, Élet. 

Ez az állapot nemcsak, hogy túlmutat minden elképzelhető örömállapoton, hanem ha egyszer eléred ezt az állapotot, akkor soha többet nem veszíted el! Nem esel vissza egy meg nem világosodott állapotba! Hogy miért? Azért, mert a megvilágosodás éppen azt jelenti, hogy megszűnik minden, ami viszonylagos, eltűnnek az idő és a tér korlátai, az idő és tér kezdete és vége, eltűnik minden megkülönböztetés, minden kettősség. Nincs már hová visszaesni!

A megvilágosodott számára csak az itt és most létezik, egyszerre itt és mostként tudja a múltat, a jelent, a jövőt, egyszerre tudja minden lény minden gondolatát, érzését, múltját, jelenét, jövőjét – hiszen minden "ő maga", itt és most, nincs elválasztottság. Nincs a megvilágosodott tudaton kívül más semmi! Minden: maga a tudatosság

A megvilágosodott éppen ezt tudja, ezt tapasztalja, hogy minden jelenség illúzió, semmi több. Minden jelenség a tudatosságból merül fel, és ott is válik semmivé. Nincs többé nemtudás, csak tudás van. Ismeri az univerzumot, annak keletkezését és megszűnését, és a megszűnéséhez vezető utat. Ismeri a test, a testi érzések, az érzékelés, a reakció, a tudatosság, valamint azok keletkezésének és elmúlásának valóságát. Legmélyebb gyökeréig ismeri a világmindenséget, a "lenti világokat", minden lényével és azok minden gondolatával, a "fenti világokat", minden embert és istent. Hiszen egyik sem létezik a megvilágosodott tudaton kívül! Egyik sem különbözik tőle! Egyik sem több és különb a tudatosság által keltett, tudatosságból felmerülő jelenségnél! Még ha az érzékelésünk valóságként tapasztalja is! Nem jelennek meg a vetítések, nem jelennek meg fátylakkal torzított tapasztalatok.

A megvilágosodott felette áll a jelenségek világának. Nem léteznek számára a test fizikai korlátai, hiszen a test sem más, mint illúzió, instabil jelenség. A korabeli beszámolók szerint ott és akkor jelenik meg vagy szűnik meg, ahol akar, annyi testben, formában és olyanban, amennyiben és amilyenben akar, hiszen mindez csak tünékeny jelenség, ami magából a tudatból merül fel, abból jön létre. 

A megvilágosodás áthatol a nemtudáson. Szertefoszlik a megvilágosodásban minden, ami viszonylagos, ami mulandó, és megmarad az, ami az egyetlen állandó: a megvilágosodás, a tudatosság, ami határtalan, tiszta tér, amiből minden és bármi felmerülhet, mert korlátlan lehetőségekkel teli. A megvilágosodás a nemtudás megszűnése. Nem jön vissza nemtudás, mert csak tudás van, nincs már nemtudás, ami visszajöjjön!

A megvilágosodott nem emlékezetből, gondolati következtetések vagy vallásos hit alapján beszél erről, hanem ezt tudja, ezt tapasztalja, hogy minden jelenség illúzió és semmi több. 

Ezekről tanított tehát a történelmi Buddha, és számtalan követője, értelmezője, és a későbbi megvilágosodottak – azaz buddhák – mind ezt igazolták vissza. Nem pusztán a vágytalanság, nyugalom és béke állapotáról van szó. Nem pusztán a kényszerektől való megszabadulásról. Nem pusztán arról, hogy öt percre vagy fél órára vagy három hónapra képes vagy címkézés nélkül észlelni a világ csodálatos jelenségeit! Nem pusztán az egó-mentes állapotról!

Amikor megszabadulunk az egó kényszereitől és teljes mértékben szabaddá válunk emberi mivoltunkban, az a tudás állapota, amit rengeteg kereső, jógi megvalósít a világon, nap mint nap. A megvilágosodás viszont a tradicionális tanítások szerint egy abszolút, tökéletes, ezen messze túlmutató állapot, a nemtudástól és a létforgatagból való megszabadulás. Ha valaki eléri a betekintést egy kis időre, majd azt az állapotot elveszíti, akkor az egy mulandó állapot. Márpedig ami mulandó vagy fokozható, átélhető pár óráig majd megszűnik, vagy másvalakitől, másvalamitől függ, az nem lehet sem abszolút, sem tökéletes!

Amiről ezek a mai tanítók beszélnek - napjainkban ezt gyakran "mindfullness" néven emlegetik -, az felemelő, és az életünk problémáira nagyon jól működő, használható választ ad, és mind felfogható a megvilágosodás felé vezető egy-egy módszernek. Azért nevezik "megszabadulásnak", mert megszabadulsz az elme kényszereitől, a kényszeres csekekvésektől. A megvilágosodásnak, a valódi megszabadulásnak - ahol már az elmétől mint identitástól is megszabadulsz - azonban mindez csak részleges és mulandó megközelítése!

A számtalan "megvilágosodott" mesterrel kapcsolatban hadd tegyek fel egy kérdést. Vajon autóversenyzőnek mondható-e az az ember, aki egyszer, öt percre, beült egy versenyautóba, de sem vezetni nem tud, sem jogosítványt nem szerzett, megmutatni sem tudja ezt a tapasztalást, viszont valóban még emlékszik rá, hogy milyen volt versenyautóban ülni, és tud mesélni róla? Vagy lehetséges, hogy csupán átélte egy kis ideig a száguldás szabadságát?


Kedves Olvasóm! A Hahota Klub foglalkozásokat ingyenesen tartom, ezért ha szívesen hozzájárulnál ahhoz, hogy minél több ember életébe eljuttassuk a Nevetés Gyógyító Erejét, az alábbi gombra kattintva küldhetsz felajánlást, amit Nagy Köszönettel fogadok!2017. november 2., csütörtök

Miért és hogyan meditálj?

"Az erőfeszítés nélküli és a választás nélküli tudatosság a mi valódi természetünk. Ha meg tudjuk valósítani ezt az állapotot és el tudunk merülni benne, az rendben van.

De van, aki nem tudja elérni erőfeszítés nélkül, a szándékos meditáció erőfeszítése nélkül. Az összes régi mentális hajlam, öröklött tendencia az elmét a külső tárgyak felé fordítja.

Az összes ezekből fakadó gondolatot fel kell adni, és befelé fordítani az elmét, de ehhez a legtöbb embernek erőfeszítésre van szüksége.

Persze minden tanító és könyv azt mondja a jelöltnek, hogy csak legyen csendben, de ezt nem könnyű véghez vinni. Ezért szükséges ez az összes erőfeszítés.

Még ha találunk is valakit, aki megvalósította ennek a magas fokú csendnek az állapotát, azt úgy foghatod fel, hogy ő már az előző életében véghez vitte a szükséges erőfeszítést. Tehát az erőfeszítés nélküli tudatosság, gondolatmentesség csak előzőleg gyakorolt szándékos meditáció után érhető el.

A meditáció formája bármi lehet, ami számodra vonzó. Nézd meg, hogy mi az, ami segít távol tartani a többi gondolatot, és azt alkalmazd a meditációdban!"

Maharsi


Kedves Olvasóm! A Hahota Klub foglalkozásokat ingyenesen tartom, ezért ha szívesen hozzájárulnál ahhoz, hogy minél több ember életébe eljuttassuk a Nevetés Gyógyító Erejét, az alábbi gombra kattintva küldhetsz felajánlást, amit Nagy Köszönettel fogadok!


2017. szeptember 13., szerda

Ott leszek az Indián Nyár reggelein!


 
Hahota jóga - 2017.09.15. 08:00 (Agape)
Hahota jóga - 2017.09.16. 08:00 (Agape)
Hahota jóga - 2017.09.17. 08:00 (Agape)

2017. augusztus 4., péntek

A jógát nem érdekli

Egy nagyon jó cikk jelent meg egy külföldi portálon, ami megerősíti azt a Hahota Jógás nézetet - ami egyben az én személyes nézetem is -, hogy egy vallástól, világnézettől, politikai hovatartozástól, és minden egyéb megkülönböztetéstől független szellemi és gyakorlati úton járunk.

A portál a "hagyományos" jóga szempontjából veszi végig a szokásos előítéleteket, de mint szellemi útra, a Hahota Jógára is érvényesen. Ebből idézem az alábbi sorokat.

A jógát nem érdekli:

 • hogy milyen a hajad;
 • hogy Lululemon vagy Spiritual Gangster van rajtad;
 • hogy vegetáriánus vagy, húst eszel, vagy tudod-e, hogy mi az a kombucha;
 • hogy mikor gyakoroltál utoljára - tegnap, hat hónapja, vagy soha;
 • hogy milyen a matracod, vadonatúj vagy éppen foszladozó;
 • hogy fáradtan vagy szétesve jelensz meg;
 • hogy milyen vallásban hiszel;
 • hogy milyen színű a bőröd, vagy melyik nemet kedveled;
 • hogy van-e mala a nyakadban;
 • hogy milyen címke van a gatyádon;
 • hogy nem is tudod, mi az a jóga;
 • hogy mennyi pénzed van, milyen házban laksz és milyen autót vezetsz;
 • hogy elég hajlékony vagy-e;
 • hogy eldőlsz-e a trikónászanában;
 • hogy fingasz-e gyakorlás közben;
 • hogy összejön-e valaha is a fejenállás;
 • hogy kellemetlen kimondanod a Namasztét és az Óm-ot;
 • hogy superfood-turmixot vagy kókuszvizet iszol;
 • hogy a hátsó vagy az első sorban szeretsz-e gyakorolni;
 • hogy ott maradsz-e meditálni;
 • hogy a nyakadba tudod-e rakni a lábadat, vagy meg tudod-e nyalni a fenekedet;
 • hogy tudod-e, mi az uddzsájí légzés;
 • hogy cigizel és whisky-t iszol;
 • hogy az óra közepén ki kell menned, mert kiszáradtál és innod kell;
 • hogy fiú létedre kontyod van;
 • hogy a majom-elméd megint megvadult;
 • hogy hány éves vagy, mert a hajszíned nem befolyásolja a gyakorlásodat;
 • hogy éppen léböjtölsz vagy tisztítókúrázol;
 • hogy az egész óra alatt remegsz;
 • hogy csak Mexikóban szeretsz jógázni;
 • hogy az egész órát gyermekpózban töltöd;
 • hogy melyik pártra szavazol;
 • hogy szingli vagy, vagy éppen elvált;
 • hogy Rumi a kedvenc költőd;
 • hogy szereted-e a tanárodat;
 • hogy végigcsinálod-e a 30 napos kihívást;
 • hogy melyik fajta hidat csinálod;
 • hogy bioboltban vásárolsz;
 • hogy nem felejtetted-e el megborotválni a hónaljadat.

A jóga attól boldog, hogy eljöttél.

(Forrás: Elephant Journal)

Kedves Olvasóm! A Hahota Klub foglalkozásokat ingyenesen tartom, ezért ha szívesen hozzájárulnál ahhoz, hogy minél több ember életébe eljuttassuk a Nevetés Gyógyító Erejét, az alábbi gombra kattintva küldhetsz felajánlást, amit Nagy Köszönettel fogadok!


2017. augusztus 1., kedd

Hahota Jóga Tapolcán!

Kedves Olvasóm, Látogatóm, Ismerősöm, Barátom!

Augusztus 11-től Hahota Jóga foglalkozást tartok a Tapolca-patak parkoló felőli részén, a színpadok melletti réten! Itt a lehetőség, hogy TE is megismerkedj a Hahota Jógával, bármilyen korú, nemű, egészségi állapotú, világnézetű, vallású vagy egyéb beállítottságú embernek tartod is magadat.
 • Szeretnéd kiűzni a stresszt az életedből?
 • Szeretnél békét és örömöt találni a kapcsolataidban?
 • Jól jönne ehhez egy könnyen elsajátítható és bármikor könnyen alkalmazható módszer?
 • Akkor gyere el a következő foglalkozásra!
Hahota Világnap, Gellért-hegy, 2017.


Tehát augusztus 11. és 16. között, előre láthatóan 16:00-17:00 órakor, a Tapolca-patak és a "Tapolca parkoló" mellett, a régi malom és a vízesés utáni részen.

FONTOS! A végleges napokról és a pontos kezdéseről frissítéseket a Facebook-oldalamon találsz: www.facebook.com/nevetobuddha.

Facebook-esemény linkje: https://www.facebook.com/events/1711603012468552/

A RÉSZVÉTEL INGYENES - A Hahota Jóga filozófiájához hozzátartozik, hogy a nevetés minden ember alapvető joga, képessége, ezért nem kérünk érte részvételi díjat!

 • Milyen öltözet szükséges? Amiben jól érzed magad, és ami kényelmes! Lehet farmer, jógaruha, tornaruha, bármi.
 • Miről fogsz hallani? Nevetésről, jókedvről, egészségről, stresszcsökkentésről, emberi kapcsolatokról, a mindennapi kihívások kezeléséről.
 • Miről nem fogsz hallani? Vallásról, politikáról, világnézeti hovatartozásról, bármiféle elvárásról.
 • Milyen gyakorlatokkal találkozhatsz? Lazító-, nyújtó- és légzőgyakorlatokkal, valamint terápiás nevetéssel.
Várlak szeretettel: Krisztián

További információk a Hahota Jógáról a Hahota Jóga menüpontra kattintva..

Információk rólam, hogy hogy jövök én mindehhez, a Rólam menüpontra kattintva.
Megközelítés:
 • A Malom-tó felől, a patak mentén pár perc séta a parkoló felé.
 • Autóval a Penny Market irányából, a 77-es úton, jobb kéz felől.
 • Autóval a Vasútállomás irányából, a 77-es úton, bal kéz felől.

2017. július 24., hétfő

Pénteki Hahotaklub a Múzeumkertben

Kedves Ismerősöm, Barátom!

A terápián túl, az önsegítő módszereken túl, a vonzás törvényén túl, a légy a mostban-on túl, a megvilágosodás kimerítő keresésén túl, az ideológiákon túl, a meggyőződéseken túl, meghívlak egy foglalkozásra, amelyen nem kell megjavítani magadat, hanem egyszerűen együtt lehetsz magaddal egy szerető ölelésben pontosan úgy, ahogyan vagy.

Pénteken 15:15-kor Hahotaklubot, azaz Hahotajóga-foglalkozást tartok a Múzeumkertben, a Bródy Sándor utca és a Pollack Mihály tér sarkában. A foglalkozás kb. 45 perces, és a mindennapi utcai vagy hivatali öltözetben végezhető.

A Hahota Jóga filozófiájához hozzátartozik, hogy a nevetés nem jogdíjas, ezért nem kérek érte részvételi díjat! TEHÁT A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Ha kíváncsi vagy, miért jó a munkahetet nevetéssel kezdeni, kattints ide: munkahelyi hahota.

Dr. Kataria a TEDMED-en

Szeretettel ajánlom a figyelmedbe a Hahota Jóga alapítójának, Dr. Madan Katariának a TED-es előadását. A videó nyelve angol, felirat bekapcsolható.

Dr. Madan Kataria - azaz ahogy sokan ismerik: a Kacagó Guru -  1995-ben alapította a Hahota Jógát, stresszcsökkentő és egészségmegőrző céllal. Miközben a nevetés egészségre gyakorolt hatását vizsgálta, lenyűgözte őt az a számtalan kutatási eredmény, ami a témával kapcsolatban fellelhető volt már abban az időben, amikor ő, gyakorló orvosként diagnosztizálta az emberek életében jelen lévő nevetés-deficitet. Úgy döntött, hogy megtalálja a módját annak, hogy ezeket a tapaszrtalatokat átadja a betegeinek és akinek csak lehet. 
 
Az eredmény a Hahota Jóga, egy egyedüláló "edzésprogram", amely egyesíti a csoportos nevetés-gyakorlatokat a jóga-lélegzéssel, a így bárkinek lehetővé teszi, hogy felszabadultan és szívből jövően nevessen, anélkül, hogy vicceket kellene mesélnie vagy humoros jeleneteket kelljen néznie ehhez. 
 
Az USA-ban, Kanadában, Európában, Ausztráliában, a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában, Kínában és Afrikában gyorsan terjedő új koncepciót széles körben olyan híres kiadványok tették ismertté, mint a TIME magazin, a National Geographic és a Wall Street Journal, a BBC, az Oprah Winfrey Show.
 
Ha szeretnéd te is kipróbálni a feltételek nélküli nevetést, kattints a FOGLALKOZÁSOK fülre.

2017. július 22., szombat

Hahota Jóga az Indián Nyár progjamjában!

Nem tudsz várni egy újabb évet a fesztiválig?

Örömmel tudatom veled, hogy nem is kell!

Az Everness Fesztivál szervezői idén is összesűrítik nekünk az AZ EVERNESS-ÉLETÉRZÉST, hogy AZ INDIÁN NYÁR hosszú hétvégéjén újra átélhessük azt.

Idén a négy elemhez kapcsolódó Szellem, ösztön, áramlás és teremtés által létrehozott egység lesz a főszerepben, és a belső munka, amivel ezt te hozod létre önmagadban.

Örömmel tudatom veled, hogy az INDIÁN NYÁR hétvégéjének mindhárom napján lehetőséged lesz részt venni a HAHOTA JÓGA foglalkozáson!

Időpont: a rendezvény 2017.09.15-2017.09.17. tartama alatt, előre láthatóan pénteken, szombaton és vasárnap!

Helyszín: Alsóörs, Camping utca 19.

A fesztiválra belépőjeggyel lehet bejutni, de természetesen a Hahotázás, mint mindig, most is ingyenes! Amúgy napijegyet a helyszínen is tudsz venni, bankkártyával és készpénzzel egyaránt.
Budapesttől 122 km-re találod meg a Pelso Campinget (Alsóörs, camping utca 19.) Balatonalmádi és Balatonfüred között. A Fesztivál területét megközelítheted:
 • autóval: Budapest felől az M7-es autópályán haladva a 90. számú kijáratig, itt a 71-es számú útjelzés felé tarts Balatonfüred irányába.
 • vonattal: Budapestről, a Déli pályaudvarról Alsóörs megállóig. Onnan már csak pár percet kell sétálnod a Vasút utcán a menetiránynak megfelelően, és meg is érkeztél.
 • busszal: Budapestről, a Népliget autóbusz-állomástól Alsóörs-autóbuszállomás megállóig. Innen is kb. 10 perces sétával juthatsz el a Fesztivál bejáratáig.
 • kerékpárral: egyelőre úgy tűnik, nem lesznek kerékpártárolóink, de biztosan találni fogtok rá módot, hogy kerékpárjaitokat lekössétek a bejárat környékén.
 • Oszkár Telekocsival.
  Miről fogsz hallani?
  • Nevetésről, jókedvről, egészségről, stresszcsökkentésről.
  Miről nem fogsz hallani?
  • Vallásról, politikáról, világnézeti hovatartozásról, bármiféle elvárásról.
  Ha még nem ismered a Hahota Jógát, de szeretnéd megtudni, mire való és hogyan működik, kattints ide: IDE.

  "Love, Peace and Laughter" - azaz szeretet, béke és nevetés! Krisztián

  2017. július 19., szerda

  Megbecsülés

  Mindannyian ismerjük a mások iránti megbecsülés és a kedvesség erejét, illetve mások irántunk érzett megbecsülésének és kedvességének az értékét. A Hahota Klubban külön foglalkozunk egy erre mutató gyakorlattal. De hogyan ültessük át ezeket az értékeket a leggyorsabban a mindennapi élet gyakorlatába? Erre szeretnék neked mutatni egy egyszerű és kézenfekvő javaslatot.

  Ülj kényelmesen, csendben, kapcsolódj a mély nyugalomhoz és a határtalan csendességhez, hagyd a gondolatokat elillanni. Ezután vizsgáld meg, hogy milyen gyakran kritizálod az embereket akár szavak nélkül is, és azt is, hogy ezzel szembeállítva mennyi megbecsülést fejezel ki mások felé. Ezzel a kis önkutatással tudatában lehetsz a gondolkodásod mintázatának.

  Határozd el, hogy változtatsz az emberekkel kapcsolatos hozzáállásodon, és kezdd el most. Ha napközben megfeledkezel magadról, és újra kritizálni kezdesz, ne csinálj belőle problémát. Egyszerűen engedd el a kritikát, és térj vissza az elhatározásodhoz. Fejezd ki a megbecsülésedet, akár csak gondolatban is.

  A gondolkodási mintázatodat áthangolni nem megy egyik pillanatról a másikra, de minden pillanatban visszatérhetsz az új mintához, anélkül, hogy konfrontálódnál az eredetivel. Ne állj ellent, csak vedd észre a régi felbukkanását, és engedd el, hadd menjen! Először az válik mintává, hogy nem tartod életben a kritizálást, majd az, hogy ehelyett kifejezed a megbecsülésedet mások iránt gondolatban vagy akár kimondva is.  A megbecsülés mindig a valós értéknek szól, ami nem attól függ, hogy mit tehet te érted a másik ember, vagy hogy mit tehet másokért. Azért becsülöd őt, mert ő egy ember, egy lélegző, szeretni tudó, gyarlóságokkal bíró, boldogulást kereső emberi lény. Ezt legelőször is önmagadban kell érezned.

  Hogyan lehetnél kedves, hogyan mutathatnál megbecsülést mások felé, ha magad felé ezt nem teszed meg? Legelőször becsüld meg önmagadat, azért, mert az vagy, aki - és nem azért mert olyan vagy, amilyen, vagy olyan dolgokat teszel, amiket teszel. Ha önmagadban megérzed és megérted, hogy mi is valójában a megbecsülés, akkor azonnal felismered, hogy a mások iránti megbecsülésnél sincs természetesebb.

  2017. július 13., csütörtök

  Hajnali Hahota Klub a Gellért-hegyen

  Koránkelő Pestieknek és Budaiaknak szeretettel ajánlom Domján Feri kacagáskarnagy foglalkozásait.

  Hétről hétre, hétfőnként, hajnali hétkor, harmincperces hétkezdő hahota-jóga A Gellért-hegyen.

  Helyszín: "Filozófusok szoborkertje", a Gellért-hegyi víztározó tetején.  Ezen a felvételen Feri a nevetés egészségre gyakorlot hatásairól beszél egy riportműsor keretében.

  2017. július 12., szerda

  A 3. Nemzetköz Jóganap összefoglalója

  A magyarországi Indiai Nagykövetség megosztotta az idei 3. nemzetközi Jóganap és 2. Gangesz-Duna Fesztivál nevű rendezvény összefoglalóját a YouTube-on. Szeretettel küldöm Nektek. A Hahota Jóga 4 percnél szerepel a videón.


  Szeretet, Béke & Nevetés: Krisztián

  2017. július 9., vasárnap

  Guru Purnima

  Az indiai és a nepáli hagyományban ma tartják a Guru Purnimát, azaz a Guru Ünnepét. Ezen a napon a tanítványok tiszteletüket fejezik ki a spirituális és tudományos tanítóik, vezetőik felé. A guru a tanítót jelenti, a purnima pedig a teliholdat, s ez a nap hagyományosan egybe esik a június-júliusi első teliholddal, vagyis a holdciklus első csúcsát jelöli a napciklus csúcsa után.

  A guru szó a gu és a ru szótagokból ered, melyben a gu a tudatlanság, sötétség, a ru pedig ezek eltávolítója, így a guru az a személy, aki eltávolítja a tudatlanságunk sötétségét.
  A mester, ahogy Ramana Maharsi mondta, belül van, s a meditáció is arra szolgál, hogy eltávolítsa azt a tévképzetet, miszerint ő csak külső lehet. Ha a mester, akire várunk, egy másik ember lenne, akkor előbb-utóbb el is kell tűnnie, s mi haszna lehetne egy efféle tünékeny lénynek? Mihelyst úgy véljük, hogy különálló individuum vagyunk, vagy azonosítjuk magunkat a testünkkel, szükségessé válik számunkra egy külső mester is, aki pedig szintén úgy fog megjelenni, mint akinek teste van. Ha azonban mi magunk többé már nem azonosítuk magunkat helytelenül a testünkkel, akkor rá fogunk ébredni arra, hogy a mester nem más, mint Önmagunk. (Maharsi)

  Az én életemben az első spirituális mester láma Ole Nydahl volt, aki 1995-ben bevezetett a tudat igaz természetébe. Őt követte Tenzin Wangyal rinpócse, aki megmutatta, hogy hogyan értettem félre húsz éven át a meditáció elméletét és gyakorlatát. Végül pedig Ramana Maharsi nyomán jöttem rá arra, hogy hogyan értettem félre mindent, amit spiritualitásnak neveztem az életemben.

  Jeff Foster könyvei és előadásai villantották fel számomra, hogy mit jelent valójában a legmélyebb elfogadása mindannak, amit életnek nevezünk - s hogy egyáltalán létezik ilyen forgatókönyv bármelyikünk számára.

  Dr Madan Kataria pedig életem legnagyszerűbb eszközét adta ahhoz, hogy megtanuljak tudatosan jelen lenni a mostban, és az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat átadhassam másoknak is. Még ha nem is sikerült ezt eddig maradéktalanul megvalósítanom :D

  Őelőttük szeretném kifejezni ezúton a tiszteletemet a Guru Purnima alkalmából!

  2017. július 3., hétfő

  Hahota Jóga szombaton, a Múzeumkertben!

  Kedves Olvasóm, Látogatóm, Ismerősöm, Barátom!

  Június 8-án, szombaton Hahota Jóga foglalkozást tartok a Múzeumkertben! Itt a lehetőség, hogy TE is megismerkedj a Hahota Jógával, bármilyen korú, nemű, egészségi állapotú, világnézetű, vallású vagy egyéb beállítottságú embernek tartod is magadat.
  • Szeretnéd kiűzni a stresszt az életedből?
  • Szeretnél békét és örömöt találni a kapcsolataidban?
  • Jól jönne ehhez egy könnyen elsajátítható és bármikor könnyen alkalmazható módszer?
  • Akkor gyere el a következő foglalkozásra!

  Egy Kis Pesti Testi-Lelki Jóganevetésre


  Hahota Világnap, Gellért-hegy, 2017.


  Tehát június 8., szombat, 10:00-10:45 óra között, a Múzeumkertben a Bródy Sándor utca és a Pollack Mihály tér sarkában.


  A RÉSZVÉTEL INGYENES - A Hahota Jóga filozófiájához hozzátartozik, hogy a nevetés minden ember alapvető joga, képessége, ezért nem kérünk érte részvételi díjat!

  • Milyen öltözet szükséges? Amiben jól érzed magad, és ami kényelmes! Lehet farmer, jógaruha, tornaruha, bármi.
  • Miről fogsz hallani? Nevetésről, jókedvről, egészségről, stresszcsökkentésről, emberi kapcsolatokról, a mindennapi kihívások kezeléséről.
  • Miről nem fogsz hallani? Vallásról, politikáról, világnézeti hovatartozásról, bármiféle elvárásról.
  • Milyen gyakorlatokkal találkozhatsz? Lazító-, nyújtó- és légzőgyakorlatokkal, valamint terápiás nevetéssel.
  Várlak szeretettel: Krisztián

  További információk a Hahota Jógáról a Hahota Jóga menüpontra kattintva..

  Információk rólam, hogy hogy jövök én mindehhez, a Rólam menüpontra kattintva.
  Megközelítés:
  • Metróval a Kálvin térig, onnan gyalog két perc a Magyar Nemzeti Múzeum,
  • a Múzeummal szemben állva balról megkerülöd, és a Bródy-Pollack-sarok közelében találkozunk.
  • Megismersz majd a pólómról. Várlak szeretettel!

  2017. június 27., kedd

  Ki mással kezdjük az együttérzést?

  Az, hogy mit hoz nekünk az élet, és hogy mi magunk mit viszünk be az életünkbe, nem ugyanazt jelenti. Ezek különböző dolgok. 

  Élünk! Hol így, hol úgy. Vannak jó történések, és vannak rosszak. Legalábbis a mindennapi gondolkodás szintjén. Ezen a szinten vagyunk szinte mindannyian - ez nem egy hiba, ez egy helyzet. Mondhatnánk, hogy de hiszen ez csak illúzió, csak a mindennapi tudat szintjén érzed problémának, megvilágosodott szinten nincsenek problémák! 

  Igen, így kell semmibe venni magunkat, igazi oda nem figyelést, meg nem hallgatást, jelen nem létet, együtt nem érzést mutatni.

  Szóval, a mindennapi élet szintjén vannak jó dolgok, vannak rosszak, és többnyire azért több a jó, mint a rossz.

  Az élet fantasztikusan örömteli tud lenni!

  Az élet fájdalmas tud lenni.

  Ami azonban igazán számít, az az, hogy hogyan reagálunk a fájdalomra.

  Ezen múlik, hogy hogyan folytatódik a története. Elutasítjuk, harcolunk ellene? Vagy elfogadjuk, hogy megjelent, hogy fáj, hogy kellemetlen? Ha elutasítjuk, úgyis hiába utasítjuk el, ott van és pont, legfeljebb kialakul bennünk az élettel szembeni arrogancia képessége. De akkor miért ne fogadjuk el inkább, hogy bizony fáj? Ezzel megtiszteljük magunkat, komolyan vesszük magunkat, odafigyelünk magunkra, nem mondjuk a saját magunk szemébe azt, hogy ne légy puhány, ne vedd komolyan, semmiség az egész. Mert nem semmiség. Pont a saját életünk jelzéseit ne vegyük komolyan?

  Ott van, és bizony komoly, és bizony elég megterhelő.

  Ki mással kezdjük hát az együttérzést, ha nem önmagunkkal? Pont önmagunkkal ne legyünk együttérzők? Hogyan legyünk együttérzők másokkal, ha magunkkal nem vagyunk azok?

  Mi lenne, ha észrevennénk a fájdalmat? Ha elfogadnánk, hogy egy helyzet problémát szült. Ha elfogadnánk, hogy a probléma nehézséget okoz nekünk. Ha megölelnénk önmagunkat szeretettel, szavak nélkül, okoskodás nélkül, fölösleges tanácsok nélkül, mint egy jó barátot, mint egy gyermeket, és hagynánk, hogy a lelkünk szavak nélkül megélje a fájdalmát.

  Ezután pedig hagyjuk a lelkünket lélegzethez jutni anélkül, hogy kéretlen tanácsok miatt kellene kapkodnia a levegőt.

  A csendes odafigyelés, jelenlét gyógyító hatású a lélekre nézve. A csend ereje mindennél hatalmasabb!

  Amikor a Hahota Jógával foglalkozunk, egy órán át úgy figyelünk oda önmagunkra, hogy észre sem vesszük az egó kiüresedését. Valódi flow-élményt, mindfulnesst, teljes jelenlétet tapasztalunk meg, a magunkkal való feletételek nélküli együttlétet, és ebben is a lényeg ez, nem is annyira a nevetés maga.

  És amikor a végén nevetés elszáll, nem marad más, mint tiszta, határtalan csend és intuitív jelenlét.

  Hallgassuk a csendet.....................................  2017. június 21., szerda

  Ki jöjjön el Hahota Jóga foglalkozásra?

  Aki szeretné újra felfedezni önmagában a játékos gyermeki énjét, és szeretne együtt bolondozni másokkal, nagyon jó lehetőséget kap erre azáltal, hogy ellátogat egy hahotaklub-foglalkozására. Ha Te is érzed önmagadban ezt a késztetést, talán ideje ezen komolyabban elgondolkodnod.

  Ha szeretnéd a mindennapi monoton szokások fásultságát, az unalmas vagy stresszes munkahelyi érzelmi hatásokat semlegesíteni magadban, ha szeretnéd őket felváltani a feltétel nélküli jókedély állapotával, nem véletlenül találkoztál épp most a Hahota Jógával.

  A Hahota Jóga a bolondozás képességét kelti életre benned. Azt a képességet, amely gyermekkorodban a tiéd volt, a mindennapjaid részeként - azonban felnőttként azt hallottad másoktól, hogy le kell szoknod róla, s meg kell komolyodnod, mert egy felnőtthöz nem illik a gyerekes viselkedés. Komolynak kell mutatkoznod a szüleid előtt, a családod előtt, a társad családja előtt, a munkatársaid előtt... s a gyermeked előtt...  De biztosan igaza van-e azoknak, akik ezt kérték tőled? Nem lehet az, hogy bizonyos helyzetekben helyénvaló komolynak lenni, máskor pedig a legjobb viselkedés a felhőtlen bolondozás?

  Mikor tudtál utoljára egy jót nevetni csak úgy, bármiféle erőteljes külső behatás nélkül? Mint pl. viccek, vígjátékok, gúnyolódások, kitolások. Mikor tudtál utoljára halandzsázni, mint a gyermekek, úgy, hogy egyáltalán nem érdekelt, mit gondolnak erről mások, tetszik-e nekik vagy nem?

  Mikor nevettél utoljára csupán azért, mert élsz, mert lélegzel, mert szabadon kalimpálhatsz a kezeiddel-lábaiddal, vagy mert süt a Nap és repkednek a fák között a madarak?

  Ha olyan régen volt, hogy már nem emlékszel, vagy olyan régen merted ezt megtenni, hogy már bevallani sem mered magadnak, akkor nem véletlenül találkoztál épp most a Hahota Jógával.

  Ha szeretnél kipróbálni egy Hahota Jóga foglalkozást, kattints ide!

   2017. május 31., szerda

   Nemzetközi Jóganap, 2017

   Kedves Mindenki! 

   Szeretettel várlak a 3. Nemzetközi Jóganap és 2. Gangesz-Duna Fesztivál programján, ahol részt vehetsz egy nyílt Hahota Jóga foglalkozáson:

   június 24-én, 15.15 - 16.00 között!

   Az esemény ingyenes, mindenkit hívunk, aki el tud jönni és hajlandó egy fél órát rászánni a feltétel nélküli, örömteli, felszabadult, gyógyító hatású társas nevetésre. Tarts velünk és próbáld ki a társas nevetésnek ezt az örömteli, korhatár nélküli, gyermekien tiszta, játékos, önfeledt formáját, ingyen és bérmentve!

   Mindenki jöhet, aki tud, és bátran hozhat magával bárki mást is, aki hajlandó velünk együtt hahotázni, és igennel válaszol az alábbi kérsekre:
   • Szeretnéd kiűzni a stresszt az életedből?
   • Szeretnél békét és örömöt találni a kapcsolataidban?
   • Jól jönne ehhez egy könnyen elsajátítható módszer?
   Ha IGEN, akkor itt a helyed, gyere el és vidd el a nevetés hírét a barátaidnak is!


   Mindenkit, aki szeretne nevetni, aki szeretné a mindennapokban felhalmozott stresszt csökkenteni - korra, nemre, világnézetre, vallásra, jó vagy rossz kedvre való tekintet nélkül - szeretettel várunk!

    
   


   Miről fogsz hallani?
   - Nevetésről, jókedvről, egészségről, stresszcsökkentésről.

   Miről nem fogsz hallani?
   - Vallásról, politikáról, világnézeti hovatartozásról, bármiféle elvárásról.

   További információk a Hahota Jógáról: itt ni.

   Facebook esemény: hamarosan.

   "Love, Peace and Laughter" - azaz szeretet, béke és nevetés! Krisztián

   2017. május 25., csütörtök

   Hahotázzunk az Everness Fesztiválon!

   Az alsőörsi Everness Fesztivál vasárnapján Hahota Jóga foglalkozást tartunk a fesztivál vendégeinek. Mindenkit, aki ott van, vagy aki épp ezért jön oda, szeretettel várunk! Persze a Hahota Jógán kívül sok nagyszerű program is vár, ha eljössz, így az egész napot tartalmasan töltheted el!

   Időpont: 2017.06.25., 10:00 körüli kezdéssel, a Nagyszínpadnál

   Helyszín: Alsóörs, Camping utca 19.

   A fesztiválra belépőjeggyel lehet bejutni, de természetesen a Hahotázás, mint mindig, most is ingyenes! Amúgy napijegyet a helyszínen is tudsz venni, bankkártyával és készpénzzel egyaránt.

   12 éves korig a gyerekek ingyenesen látogathatják a fesztivált!


   Budapesttől 122 km-re találod meg a Pelso Campinget (Alsóörs, camping utca 19.) Balatonalmádi és Balatonfüred között. A Fesztivál területét megközelítheted:
   • autóval: Budapest felől az M7-es autópályán haladva a 90. számú kijáratig, itt a 71-es számú útjelzés felé tarts Balatonfüred irányába.
   • vonattal: Budapestről, a Déli pályaudvarról Alsóörs megállóig. Onnan már csak pár percet kell sétálnod a Vasút utcán a menetiránynak megfelelően, és meg is érkeztél.
   • busszal: Budapestről, a Népliget autóbusz-állomástól Alsóörs-autóbuszállomás megállóig. Innen is kb. 10 perces sétával juthatsz el a Fesztivál bejáratáig.
   • kerékpárral: egyelőre úgy tűnik, nem lesznek kerékpártárolóink, de biztosan találni fogtok rá módot, hogy kerékpárjaitokat lekössétek a bejárat környékén.
   • Oszkár Telekocsival.
   Miről fogsz hallani?
   • Nevetésről, jókedvről, egészségről, stresszcsökkentésről.
   Miről nem fogsz hallani?
   • Vallásról, politikáról, világnézeti hovatartozásról, bármiféle elvárásról.
   Ha még nem ismered a Hahota Jógát, de szeretnéd megtudni, mire való és hogyan működik, kattints ide: IDE.

   "Love, Peace and Laughter" - azaz szeretet, béke és nevetés! Krisztián

   2017. május 14., vasárnap

   Gyermeknapi Hahotázás

   Kedves Olvasóm, Látogatóm, Ismerősöm, Barátom!

   Emlékszel a Hook c. filmből Pán Péterre, aki felnőtté vált és elfelejtette, milyen volt gyereknek lenni? A Hahota Jóga a világ egyik legtermészetesebb stresszcsökkentő módszere, amely során ennek az örömteli, gyermeki énünknek a felébresztésével megtanuljuk, hogy hogyan hozzuk vissza mindennapjainkba az életörömöt.

   Május 28-án, vasárnap, épp a Gyermeknapon, a kispesti Shanti Jógasziget újra nyílt napot tart! Itt a lehetőség tehát, hogy TE is megismerkedj a Hahota Jógával, bármilyen korú, nemű, egészségi állapotú, világnézetű, vallású vagy egyéb beállítottságú embernek tartod is magadat.
   • Szeretnéd kiűzni a stresszt az életedből?
   • Szeretnél békét és örömöt találni a kapcsolataidban?
   • Jól jönne ehhez egy könnyen elsajátítható és bármikor könnyen alkalmazható módszer?
   • Akkor gyere el a következő foglalkozásra!

   Egy Kis Pesti Esti Kispesti Jóganevetésre


   Hahota Világnap, Gellért-hegy, 2017.


   Tehát május 28., 15.30-16.30 óra között, Kispest, Shanti Jógasziget.

   A RÉSZVÉTEL INGYENES!

   • Milyen öltözet szükséges? Amiben jól érzed magad, és ami kényelmes! Lehet farmer, jógaruha, tornaruha, bármi.
   • Miről fogsz hallani? Nevetésről, jókedvről, egészségről, stresszcsökkentésről, emberi kapcsolatokról, a mindennapi kihívások kezeléséről.
   • Miről nem fogsz hallani? Vallásról, politikáról, világnézeti hovatartozásról, bármiféle elvárásról.
   • Milyen gyakorlatokkal találkozhatsz? Lazító-, nyújtó- és légzőgyakorlatokkal, valamint terápiás nevetéssel.
   Várlak szeretettel: Krisztián

   További információk a Hahota Jógáról a Hahota Jóga menüpontra kattintva..

   Információk rólam, hogy hogy jövök én mindehhez, a Rólam menüpontra kattintva.
   Megközelítés:
   • Kőbánya-Kispestről, az M3-as metró végállomástól a 151-es busszal a 3. megállóban kell leszállni, a busz a ház előtt áll meg.
   • M3-as metró Határ úti megállójától 194-es vagy 199-es busszal a Hunyadi téri megállóig, innen a Hunyadi utcán, Kispest felé sétálva kb. 5 perc.
   • Kispesten, az Ady Endre út felől a 42-es villamossal a Templom téri megállóig, onnan gyalog kb. 10 perces séta.
   • Üllői út felől az 50-es villamossal a Kossuth térig, majd onnan a 151-es busszal (Csepel irányába) két megálló, és pontosan a Shanti Jóga-sziget előtt szállhatsz le.

   2017. április 23., vasárnap

   Hahota Világnap

   Idén május 7-re esik a Nevetés Világnapja, vagy más néven Hahota Világnap!

   Az 1990-es évek dereka óta május első vasárnapja egyben Hahota Világnap is, amiről a föld számos országában emlékeznek meg népes nevető-találkozókkal, Indiától Európáig, Ausztráliától Amerikáig.
   2003. májusa óta Budapest szintén színhelye ilyen összejövetelnek, minden évben. Az alapgondolat egy különleges, egyetemes emberi érték, a nevetés képessége.

   Miért május, miért nem a szokásos április elseje?

   Azért, mert a hagyomány szerint április elseje az ugratás ideje, amikor egymás kárára nevetnek az emberek. Hahotaklub-foglalkozások, valamint Hahota Világnap alkalmával viszont nem egymáson, egymás kárára, hanem egymással, mind a magunk, mind pedig egymás örömére nevetünk, együtt, közösen.

   A Hahota Világnap - azaz a World Laughter Day - minden május első vasárnapja, és ez idén nálunk egybeesik az Anyák napjával.

   A helyszín idén is a szokásos, ugyanaz, mint máskor: a „Filozófusok szoborkertje” körüli park az Orom és Sánc utca, valamint a Hegyalja út határolta hajlatban. Megközelíthető gyalog, rollerrel, kerékpáron, autóval, vagy a számos különböző számú városi buszjáratok bármelyikével.

   Délután 14:00 órakor kezdődik a közös ünneplés a szokásos helyen.
   Az esemény ingyenes, mindenkit hívunk, aki el tud jönni és hajlandó egy rövid órát rászánni a feltétel nélküli, örömteli, felszabadult, gyógyító hatású társas nevetésre. Tarts velünk és próbáld ki egy órácskán át a társas nevetésnek ezt az örömteli, korhatár nélküli, gyermekien tiszta, játékos, önfeledt formáját, ingyen és bérmentve!

   Mindenki jöhet, aki tud, és bátran hozhat magával bárki mást is, aki hajlandó velünk együtt hahotázni!

   2017. március 24., péntek

   Fókusz a kommunikációban

   • Ha valakinek azt mondod: Ne felejtsd el...! - akkor adsz neki egy fókuszt: elfelejtés, elfelejteni valamit.
   • Ha valakinek azt mondod: Jusson eszedbe...! Emlékezz rá...! - akkor adsz neki egy fókuszt: emlékezés, eszébe jutás.
   • Ha egy gyereknek azt mondod: Ne nyúlj hozzá...! - akkor adsz neki egy fókuszt: hozzányúlás.
   • Ha egy gyereknek azt mondod: Hagyd békén...! - akkor adsz neki egy fókuszt: békén hagyás.
   • Ha a gyereknek azt mondod, hogy Le ne ess...! - akkor adsz neki egy fókuszt: leesés.
   • Ha a gyereknek azt mondod, hogy Ügyesen csináld...! Ügyes legyél...! - akkor adsz neki egy fókuszt: ügyesség.
   A különbség az, hogy a gyermek megy a fókusz után, a felnőttek pedig már "okosabbak", de legalábbis tapasztaltabbak, és intellektuálisan megértik, megtanulták az évtizedek alatt, hogy tulajdonképpen mire kéred őket. (Ezzel együtt könnyen lehet, hogy mégis a fókusz után mennek.)

   www.noiportal.hu

   • Ha egy gyereknek azt mondod: Vigyázz, mert elesel! Vigyázz, leesel! Vigyázz, megütöd magad! Vigyázz, MEG NE ÜSD MAGAD! - akkor fókuszokat adsz neki, arra programozod, hogy elesik, leesik, megüti magát, hogy ügyetlen - esetleg hogy nem tud önmagára vigyázni,  s folyton a te felügyeletedre, támogatásodra van szüksége.
   • Ha ezt szeretnéd, hogy ügyetlennek érezze magát, vagy hogy függjön tőled, akkor rendben van. Legalábbis a Te részedről. De vajon ő is ezt szeretné?
   • Vajon sokkal nehezebb azt mondani, hogy Ügyes vagy, tudsz te vigyázni magadra, vagy Én TUDOM, hogy vigyázol magadra, vagy Ugye, vigyázol magadra? Ugye, kikerülöd a tócsákat? :)

   2017. január 24., kedd

   Hahota Jóga a Shanti februári nyílt napján!

   Gyere és kapcsolódj be a "tudatos jelenlét" egyik legnépszerűbb és legvidámabb módszerének gyakorlásába! Az időpont: 2017. február 12., 13:30-14:30
    
   Szeretettel meghívlak egy nagyszerű, vasárnap délutáni kikapcsolódásra, amellyel méltó képpen zárhatod le a hét fáradalmas napjait, és megkoronázhatod a hétvégédet!

   • Szeretnéd kiűzni a stresszt az életedből?
   • Szeretnél békét és örömöt találni a kapcsolataidban?
   • Jól jönne ehhez egy könnyen elsajátítható és bármikor könnyen alkalmazható módszer?
   • Akkor gyere el a következő foglalkozásra!

    

                              Könnyű nyújtások               Terápiás nevetés


                              Légzőgyakorlatok               Nevetés-meditáció

    
   • Milyen öltözet szükséges? Amiben jól érzed magad, és ami kényelmes! Lehet farmer, jógaruha, tornaruha, bármi.
   • Miről fogsz hallani? Nevetésről, jókedvről, egészségről, stresszcsökkentésről.
   • Miről nem fogsz hallani? Vallásról, politikáról, világnézeti hovatartozásról, bármiféle elvárásról.

   További információk a Hahota Jógáról a Hahota Jóga menüpontra kattintva..

   Információk rólam, hogy hogy jövök én mindehhez, a Rólam menüpontra kattintva.
   Megközelítés:
   • Kőbánya-Kispestről, az M3-as metró végállomástól a 151-es busszal a 3. megállóban kell leszállni, a busz a ház előtt áll meg.
   • M3-as metró Határ úti megállójától 194-es vagy 199-es busszal a Hunyadi téri megállóig, innen a Hunyadi utcán, Kispest felé sétálva kb. 5 perc.
   • Kispesten, az Ady Endre út felől a 42-es villamossal a Templom téri megállóig, onnan gyalog kb. 10 perces séta.
   • Üllői út felől az 50-es villamossal a Kossuth térig, majd onnan a 151-es busszal (Csepel irányába) két megálló, és pontosan a Shanti Jóga-sziget előtt szállhatsz le.