2014. május 21., szerda

Miért vallásosak az emberek?

"A mai embernek nagyon sok kényszere van. Az első dolog, ami az embereknek hiányzik, az a kényszerektől való mentesség, vagyis a szabadság. A második dolopg a boldogság, tehát a szenvedésektől, megpróbáltatásoktól való mentesség. A harmadik a tudás, vagyis hogy értsük az életünket. A mai ember nem érti, hogy miért szenved, és hogy miért vannak kényszerei, miért történnek vele azok - amik."

Az ember kereshet úgy is, hogy spirituálisan keres, meg úgy is, hogy a hitéletben, vagy a tudományokban kutakodik, ha szeretne rájönni, hogy hogyan lehet a problémákat megoldani.

A vallásoknak is elsődlegesen ezt a három célt kellene megvalósítania, bár sok vallásnál ezek a célok mára már másodlagossá váltak és háttérbe szorultak, s sokszor a forma vagy a szertartás, vagy a valahová való tartozás, vagy egy erős vezető - vezetés - követése az, ami az embereket a vallások felé fordítja. Természetesen minden embernek megvan a saját érzelmi és spirituális gondolkodási irányultsága, érdeklődése, igénye, megértése, amin keresztül ő a világot megismerheti.

Egy tanulmány szerint, mely több mint hatvan vizsgálatsorozatot dolgozott fel, a nem-istenhívő emberek intelligensebbek lehetnek azoknál, akik istenhívő vallásossággal élnek. Ennek elsődleges oka a szerzők szerint a vallások irracionális, tényekkel nehezen vagy egyáltalán nem alátámasztható lényegében rejlik.

Nem tudjuk, hogy ez igaznak mondható-e, tanulmányokkal sok mindent és azok ellenkezőét is alá lehet támasztani. Én, a magam nézőpontja szerint, azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy nem adhatom át az életem irányítását egy fölöttem álló, kiszámíthatatlan hatalomnak, hanem a saját felelőségemet fel kell vállalnom, és felelősséget kell vállalnom az életem történéseiért, az okokért és okozatokért.

A "ki mint vet, úgy arat" vagy a "ki-ki a maga szerencséjének a kovácsa" - vagyis a karma törvénye - az egyetlen olyan "vallás", amiben biztonsággal hinni tudok - és ami a magyar hagyományban is erőteljesen jelen van -, hiszen logikus, kiszámítható, és a mindennapokban megtapasztalható.

(forrás)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ha építő szándékkal teszed, szólj hozzá bátran a bejegyzéshez!